top of page

Actie Zorgenmens

“Actie Zorgenmens” is de verzamelnaam van fund-raising acties, allemaal volledig ten voordele van de sociale verenigingen in onze gemeente. 

In 1992 starte Rotary Heist-op-den-Berg met Actie Zorgenmens, met als doel de financiering van de opvang van mentaal en fysiek hulpbehoevenden. Tien jaar later, in 2002, werden de fondsen aangewend voor de bouw van het dagcentrum Netedal te Booischot. Vandaag verzamelen we fondsen voor de bouw van het nachtverblijf.

 

Maar niet alleen Netedal vraagt onze aandacht, Actie Zorgenmens richt zijn aandacht voor steun aan alle sociale projecten en andere noodzoekende organisaties binnen Heist-op-den-Berg.

Heist Loopt & Zingt is een uitgelezen kans om fondsen te verwerven voor onze Actie Zorgenmens. Uw deelname, steun en participatie zorgt ervoor dat wij verenigingen kunnen blijven ondersteunen.

2014_hlpt_200
2014_hlpt_058
2014_hlpt_201
2014_hlpt_198
2014_hlpt_207
2014_hlpt_282
2014_hlpt_279
2014_hlpt_294
2014_hlpt_305
2014_hlpt_393
2014_hlpt_352
2014_hlpt_311
2014_hlpt_396

Een greep uit onze sociale partners

Nethedal, Booischot: een mooi verhaal!

Op 8 november 1985 werd, op de eerste verdieping van het vroegere gemeentehuis van deelgemeente Schriek, het centrum 'Nethedal' geopend, een dagverblijf met plaats voor tien volwassen mentaal en fysiek gehandicapten. De kosten voor huur, infrastructuur, vervoer (per minibus) en personeel werden in het begin volledig gedragen door de club. Het duurde immers meer dan een jaar vooraleer het centrum door de overheid erkend werd en de eerste subsidies druppelsgewijs toekwamen.

Om dit alles te bekostigen werd de actie 'Zorgenmens' op touw gezet: een grootse, twee dagen durende manifestatie op de sportterreinen van Booischot, met paardenkoersen, kinderanimatie, optredens, ballonvaarten enz. Later zijn er andere organisaties zoals de golftornooien, canovaren en duivendag bijgekomen.

Ondertussen groeide het aantal bewoners gestaag, zodat de voorlopige locatie niet meer voldeed. Met eigen middelen kocht de club daarom een perceel grond aan. Na de nodige aanvragen konden we met subsidies een nieuw en aangepast gebouw optrekken. € 503.000 moesten we echter uit eigen zak betalen. Dankzij de onverdroten inzet van alle clubleden kon dit bedrag bij elkaar worden gesprokkeld. Ook de NVSG en onze buitenlandse contactclubs droegen hiertoe hun steentje bij.

Op 7 juni 2002 werden, in aanwezigheid van de Antwerpse provinciegouverneur, de burgemeester van Heist-op-den-Berg, de DG en DGE 1630, talrijke genodigden en - niet te vergeten - de bewoners zelf, de nieuwe gebouwen van Nethedal officieel geopend.

Maar dat betekent allerminst het einde van het verhaal. Sinds jaren ijveren we er immers voor om - naast ons dagcentrum - te kunnen beschikken over een tehuis voor de permanente opvang van volwassen gehandicapten. Hiervoor is uiteraard opnieuw heel wat geld nodig. Momenteel zijn de plannen getekend voor dit nachtverblijf en zijn onderhandelingen aan de gang met alle mogelijke instanties ter financiering van dit zéér ambitieus project

Projecten Actie Zorgenmens
 • Home Marjorie: Opvangcentrum voor gehandicapten met de ziekte van Huntington.

 • G-Tennis: Tennislessen en tennisontspanning voor mindervalide.

 • G-Zwemmen: Zwemmen voor mindervalide.

 • G-Atleten: Carina Glassee

 • Make a Wish: Een 100-tal onbezoldigde vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor de verwezenlijking van onze doelstelling: het vervullen van hartenwensen van levensbedreigend zieke kinderen.

 • Nationaal Burn Camp: De vzw NBC is een Belgische organisatie die uitgaat van alle Belgische brandwondencentra en activiteiten organiseert voor brandwondenpatiënten.

 • De Regenboog: De Regenboog is een organisatie die volledig op vrijwillige basis werkt aan het welzijn van mensen in nood. Het team van De Regenboog werkt nauw samen met de lokale besturen en het OCMW. Wanneer er nood is aan professionele hulp, helpt het hele team om de nodige stappen te zetten. Je kan bij De Regenboog terecht voor hulp, voedselbedeling, tweedehands kleding en nog zoveel meer.

 • Instituut Mevrouw Govaerts (IMG): Het Buitengewoon Onderwijs voorziet in de opvoeding van en het geven van onderricht aan kinderen die moeilijkheden ondervinden om in een gewone school onderwijs te volgen.

 • Rotaract activiteiten.

 • VZW toekomst voor Senegal.

 • Hoge Heide ijs

 • IMG: uitbreiding en vernieuwing van de keuken

 • IMG: nieuwe afdak op het speelplein

Daarbuiten worden jaarlijks tevens budgetten weerhouden om éénmalige noden te ondersteunen in verschillende organisaties en verenigingen. Zoals daar zijn:

 • De Megascholengroep: schenking van 14 digiborden (Smartboards) voor het basis onderwijs.

 • Join2Bike: Het schenken van een speciale fiets voor mindervaliden: de HASE PINO

 • Sint-Lambertusinstituut: steun aan de Internationale dag in Mei.

 • Feestweek Ten Kerselaere te Hallaar

 • Stichting tegen kanker & Levensloop

Mega Scholengroep: reeds enkele jaren ondersteunen we de projecten van de Mega Scholengroep.

 • Pestpreventie

 • Een halt aan drugs op school: drugpreventie

bottom of page